Boek
Nederlands

De vrolijke atheïst

De auteur doet verslag van zijn levensbeschouwelijke ontwikkeling: het gaat van autobiografie naar mensbeeld, naar maatschappijopvatting, om uit te komen bij de wiskundige verbeelding. Dit verslag is ook een onderzoek: is de opvatting, dat er een plan afkomstig uit een hogere werkelijkheid aan alles ten grondslag ligt, noodzakelijk om het leven in alle facetten te begrijpen?
Onderwerp
Atheïsme
Titel
De vrolijke atheïst
Auteur
Jean Paul Van Bendegem
Taal
Nederlands
Uitgever
Antwerpen: Houtekiet, 2016 | Andere uitgaves
198 p. : ill.
ISBN
9789089242204 (paperback)

Besprekingen

De auteur, populair Vlaams hoogleraar en spreker, doet verslag van zijn levensbeschouwelijke ontwikkeling: het gaat van autobiografie naar mensbeeld, naar maatschappijopvatting, om uit te komen bij de wiskundige verbeelding. Dit verslag is ook een onderzoek: is de opvatting, dat er een plan afkomstig uit een hogere werkelijkheid aan alles ten grondslag ligt, noodzakelijk om het leven in alle facetten te begrijpen? De auteur meent van niet, en sterker, hij wil niet langer van dit negatief gefundeerd atheïsme uitgaan. Hij prefereert de opvatting dat de verbeelding zoals die via de wiskunde wordt aangesproken en gebruikt, geschikt is om de betrekkelijkheid en het bijzondere van alle verschijnselen te benaderen. De mens is een prutser, het heelal lijkt ook prutswerk, maar niettemin functioneert alles in een grote samenhang en dat is reden tot vrolijkheid, lijkt de gedachtegang van de schrijver. De stijl van dit boek is lichtvoetig en spitsvondig, 'vrolijk', en dat vrolijke verwijst ook na…Lees verder

Over Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (Gent, 28 maart 1953) is een Belgische wiskundige, filosoof en emeritus hoogleraar logica en wetenschapsfilosofie aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was tevens decaan van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte aan de VUB van 2005 tot en met 2009 en was deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Gent.

Levensloop

In 1976 behaalde hij aan de Rijksuniversiteit Gent een licentiaat in de wiskunde met een verhandeling over Tijdsafhankelijke Verzamelingenleer. In 1979 behaalde hij er ook een licentie wijsbegeerte met een verhandeling over catastrofetheorie. Hij doctoreerde in 1983 aan de Gentse universiteit met een verhandeling over eindige, empirische wiskunde.

Zijn onderzoek gaat in de eerste plaats naar de “Grondslagen en filosofie van Wiskunde en Logica”. Meer bepaald verdedigt hij een vorm van strikt finitisme, een strikt eindige opvatting van de wiskunde, waarin geen plaats is voor het oneindige…Lees verder op Wikipedia