De bibliotheek blijft nodig!

Tijdens de maand mei werd in het kader van een grootschalig publieksonderzoek een 'coronaluik' georganiseerd. Bib Oudenaarde verzamelde 149 antwoordlijsten.  De resultaten zijn nu gekend. We kregen veel lovende reacties, die hartverwarmend zijn voor het team. Met de kritische opmerkingen gaan we aan de slag.

logo bevraging bib

Begin dit jaar kregen alle Vlaamse bibliotheken de kans om zich in te schrijven voor een grootschalig publieksonderzoek, dat tot stand komt via een partnerschap tussen onder andere de Universiteit Antwerpen en CultuurConnect.

Tijdens de voorbije maand mei werd een ‘coronaluik’ georganiseerd om bibliotheken inzichten te geven in het kader van de coronapandemie. Dit onderzoeksluik was voor de bibliotheken die intekenden op de brede publieksbevraging (voorjaar 2022) vrijblijvend. Bib Oudenaarde besliste in te tekenen. De vragenlijst peilde naar de impact van corona op de lokale bibliotheken en naar aangepaste gedragingen met betrekking tot lezen en ontspanning, de invloed van de coronacrisis op de ervaring in en rondom de bibliotheek, de redenen waarom sommige mensen afhaakten en de verwachtingen rond toekomstig bibliotheekbezoek. Gezien het feit dat bib Oudenaarde sinds augustus 2020 in de tijdelijke Garagebib ondergebracht is met slechts een deel van de collectie, maakte deze vragenlijst voor ons, naast de ‘coronavragen’, bijzonder.

Tijdens de maand mei werden 19.428 respondenten bereikt door 110 bibliotheken. Bib Oudenaarde verzamelde 149 antwoordlijsten.

Hoofdconclusie van de enquête: de bibliotheek blijft nodig; veel mensen hebben lezen herontdekt tijdens corona. Pakweg 80% van de respondenten stelde dat de bib heeft bijgedragen aan het mentale welzijn.

Bib Oudenaarde kreeg veel lovende reacties, die hartverwarmend zijn voor het team. Een greep eruit:

‘Bedankt om open te blijven!’

‘Bedankt voor de goede ondersteuning’

‘Bedankt voor jullie inzet. Super dat we van de bib konden blijven gebruikmaken’

‘Dank voor de vriendelijke woorden, de babbel, vertrouwde gezichten’

‘Geweldige bibliotheek met heel gemotiveerd en vriendelijk team!’

Maar naar een bibliotheek gaan betekent ook vaak thuiskomen met een boek dat je niet zocht, maar dat je wel toevallig aansprak. Dat snuisteren en ontdekken kon een hele poos niet wegens corona. Ook de klasbezoeken werden opgeschort. Studeren in een leeszaal, de pc’s gebruiken, lezingen,  workshops, activiteiten bijwonen was niet mogelijk. En ook dat komt aan bod in de reacties en onze begripvolle leners hopen dat alles vlug terug ‘normaal’ wordt.

Met de betere coronacijfers gloort er licht aan het  eind van de tunnel. Wij kijken uit naar een fijn najaar, in een vernieuwd gebouw, waar we veel bezoek kunnen ontvangen en tal van activiteiten ontplooien.