Merel de Vilder Robier, actrice, auteur, performer, is, als dochter van Pjeroo Roobjee, geboren met een dwarse geest en een hartstochtelijke liefde voor taal. Daaruit ontstond een drang, een niet te negeren dwang om die taal te gebruiken als was het een ‘matière’ die te kneden en te boetseren is. Een grondstof die ze soms zachtjes masserend, maar vaak ook met hamer en beitel te lijf gaat.

Merel de Vilder Robier maakte een vertaling/bewerking van de mythe van Psyche & Eros zoals ze die terugvond in Stephen Fry’s boek ‘Mythos’. Ze kreeg van de auteur volmondig permissie om haar bewerking ‘public te performen’.

“… zo gebeurde het dat Psyche, misleid door haar stoute zusters, terwijl Eros diepdiep sliep, zich, met de verdekte olielampe in haar éne hand en het mes in haar andere, over hem heen boog. Zacht licht viel op het vredig slapende, wreed naakte lijf van het allerschoonste wezen dat ze ooit gezien had. In het zoele lamplicht zag ze voor het eerst zijn gave, bronzen huid en op zijne rug ontwaarde ze, quelle surprise, twee schitterende, iriserende vleugels. Psyche wist meteen wie daar lag. Dat was geen wildebeest of gedrocht, geen monster, geen draak. Dit was de god van de liefde zelve…”